Wat is Wsnp Periodiek?

Wsnp Periodiek (WP) is opgericht in 2010. Het tijdschrift bespreekt juridische en praktische aspecten van het wettelijke schuldsaneringstraject (Wsnp).

Wsnp Periodiek richt zich tot bewindvoerders en andere professionals die werkzaam zijn in en rond het wettelijke traject en andere geïnteresseerden.

Wsnp Periodiek bespreekt in de rubriek Praktijk richtinggevende jurisprudentie van de Hoge Raad en lagere rechtspraak over toepassing van de Wsnp. Praktijkervaringen van bewindvoerders in de Wsnp, bijvoorbeeld met liquidatie van boedelactief, vindt U tevens in deze rubriek.

In de rubriek Opinie laten auteurs van naam en faam hun licht schijnen over actuele kwesties betreffende de Wsnp. Vragen van onze lezers beantwoorden wij graag in de rubriek Lezersvraag.

De rubriek Nieuws in het kort houdt u in korte berichten op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.

Dat geldt ook voor de slotrubriek Actuele rechtspraak kort. Hierin zijn korte samenvattingen van uitspraken over de Wsnp opgenomen, telkens voorafgegaan door een korte inhoudsindicatie.

Voor nadere informatie over de inhoud van het tijdschrift verwijzen wij u naar de hiernaast opgenomen inhoud van reeds verschenen nummers.

Actueel

Aansluiting gezocht! * 10 oktober a.s. Algemeen overleg staatssecretaris Van Ark en Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Als voorpublicatie van het vierde WP-nummer van 2019 publiceren wij op deze website een opinie van Arnoud Noordam over de reactie van staatssecretaris Van Ark op het Berenschot-rapport Aansluiting gezocht! U vindt het artikel hier: “Het is 1 voor 12 voor de Wsnp”

Samenvatting van deze opinie:

  • De wetgever heeft de gemeenten de primaire verantwoordelijkheid gegeven voor de schuldhulpverlening.
  • Het rapport Aansluiting gezocht! van Berenschot bevestigt dat er nogal wat misgaat in dat gemeentelijke c.q. minnelijke traject.
  • Volgens Arnoud Noordam is de belangrijkste reden van dat falen dat de wetgever de gemeenten een taak heeft gegeven zónder de gemeenten een adequaat wettelijk instrument mee te geven om die taak uit te voeren.
  • Een dergelijk wettelijk instrument bestaat wél: de Wsnp – en die Wsnp is al jaren achtereen zeer effectief. Het wrange is nu dat de toepassing van die effectieve Wsnp achteruit holt en dat de infrastructuur voor de Wsnp in gevaar komt: ‘Het is 1 voor 12 voor de Wsnp…’
  • Berenschot attendeert er terecht op dat het ontbreekt aan coördinatie van de drie schuldhulp- c.q. schuldsanering-systemen: (1) het gemeentelijke, minnelijke traject, (2) de Wsnp en (3) beschermingsbewind. In dit verband pleiten Arnoud Noordam en anderen er al enige tijd voor om gemeenten te dwingen sneller door te schakelen naar de Wsnp als een minnelijk traject niet binnen afzienbare tijd lukt. Waarom zou je geld en tijd blijven besteden aan een minnelijk traject als schuldeisers niet willen meewerken? Met de bestaande Wsnp kan je schuldeisers wél efficiënt en effectief dwingen tot medewerking aan schuldsanering.
  • Naast een snellere doorstroom naar de Wsnp is ook een betere toegankelijkheid van de Wsnp wenselijk – daartoe heeft de Rechtspraak eerder dit jaar nuttige aanbevelingen gedaan. Voor zover bekend, heeft J&V deze aanbevelingen nog niet aangegrepen om een voorstel tot wetswijziging voor te bereiden. J&V vraagt kennelijk wel om een quick scan met inachtneming van die aanbevelingen maar dat lijkt vragen naar de bekende weg?

Twitter

Via Twitter berichten wij u over de laatste jurisprudentie en ander nieuws. Onze laatste tweets:

Zoeken