Aanmelden als abonnee Wsnp Periodiek

U kunt zich als abonnee voor de Wsnp Periodiek opgeven door het onderstaande formulier te faxen/sturen naar faxnummer 077 – 4633821 en/of Postbus 5018, 5800 GA Venray. U kunt zich ook per e-mail als abonnee opgeven via abonnee@wsnp-periodiek.nl. U ontvangt dan een bevestiging van het redactiesecretariaat.
Het abonnementsgeld bedraagt – per 1 januari 2018 – €70,- (incl. 6% BTW) per jaar.

Ondergetekende machtigt hierbij, tot wederopzegging, de Stichting Kennisbevordering Wsnp te Amsterdam om voor de resterende tijdschriftnummers in het lopende kalenderjaar €17,50,- (incl. 6% BTW) per nummer van bovenvermelde bankrekening af te schrijven, en voorts jaarlijks (telkens in de maand januari) het abonnementsgeld van bovenvermeld bankrekeningnummer af te schrijven.

Het jaarabonnement kan alleen schriftelijk (of per e-mail) bij het redactiesecretariaat worden opgezegd tegen het einde van het kalenderjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van minimaal twee maanden (dus uiterlijk op 31 oktober).

U ontvangt een bevestiging van het redactiesecretariaat.

Losse nummers bestellen

Wij hebben nog een aantal exemplaren van eerder uitgebrachte nummers (ook nummer 1) van ons tijdschrift op voorraad. U kunt deze bestellen via abonnee@wsnp-periodiek.nl. De kosten bedragen €17,50 exclusief verzendkosten.

Uw bijdragen aan Wsnp Periodiek

U kunt kopij aanleveren overeenkomstig de richtlijnen voor auteurs.

U kunt de auteursrichtlijnen hier downloaden.

Na toezending van Uw kopij, naar ditzelfde e-mailadres, zal één van de redactieleden telefonisch contact met U opnemen. Artikelen dienen in beginsel maximaal 2000 woorden te omvatten.

Opbergbanden

Bij een blad hoort een opbergband. Dankzij het gebogen mechaniek kunt u op eenvoudige wijze de eerder uitgebrachte nummers nazien. Het gaat om een opbergband waar twee jaargangen in kunnen worden opgeborgen. De prijs is thans bekend. Deze bedraagt €17,50 (inclusief BTW en verzendkosten). Jaarstikkers worden bijgeleverd. Indien u twee banden bestelt bedraagt deze prijs €27,50.

Als hiervoor belangstelling hebt, kunt u dat per mail (abonnee@wsnp-periodiek.nl) laten weten.

Adverteren in Wsnp Periodiek

In Wsnp Periodiek kan geadverteerd worden. Voor een prijsopgave en nadere informatie over adverteren kunt U zich wenden tot het redactiesecretariaat.