Aanmelden als abonnee Wsnp Periodiek

U kunt zich per e-mail als abonnee opgeven via abonnee@wsnp-periodiek.nl, of door het sturen van een fax/brief aan faxnummer 077 – 4633821 en/of Postbus 5018, 5800 GA Venray. U ontvangt dan een bevestiging van het redactiesecretariaat.

Bij het afsluiten van een abonnement verbindt u zich, tot wederopzegging, als abonnee voor de Wsnp Periodiek van de Stichting Kennisbevordering Wsnp te Amsterdam. Het abonnementsgeld bedraagt – per 1 januari 2021 – € 75,- per jaar. De prijs voor de resterende tijdschriftnummers in het lopende kalenderjaar is € 18,75 per nummer. Wsnp Periodiek is niet btw-plichtig.

Wilt u naast ontvangst van de hardcopyuitgaven ook toegang tot de digitale abonneeportal waarin u de nieuwste edities als eerste kunt lezen en eenvoudig de uitgaven van de afgelopen jaren kunt raadplegen? Het tarief voor het combi-abonnement bedraagt per 1 januari 2021 € 112,50 per jaar.

Een abonnement kan schriftelijk (of per e-mail) bij het redactiesecretariaat worden opgezegd tegen het einde van het kalenderjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van minimaal twee maanden (dus uiterlijk op 31 oktober). U ontvangt een bevestiging van het redactiesecretariaat.

Losse nummers bestellen

Wij hebben nog een aantal exemplaren van eerder uitgebrachte nummers (ook nummer 1) van ons tijdschrift op voorraad. U kunt deze bestellen via abonnee@wsnp-periodiek.nl. De kosten bedragen € 19,50 exclusief verzendkosten (€ 3,00).

Uw bijdragen aan Wsnp Periodiek

U kunt kopij aanleveren overeenkomstig de richtlijnen voor auteurs.

U kunt de auteursrichtlijnen hier downloaden.

Na toezending van Uw kopij, naar ditzelfde e-mailadres, zal één van de redactieleden contact met U opnemen. Artikelen dienen in beginsel maximaal 2000 woorden te omvatten.

Opbergbanden

Bij een blad hoort een opbergband. Dankzij het gebogen mechaniek kunt u op eenvoudige wijze de eerder uitgebrachte nummers nazien. Het gaat om een opbergband waar twee jaargangen in kunnen worden opgeborgen. De prijs is thans bekend. Deze bedraagt € 17,50 (inclusief BTW en verzendkosten). Jaarstikkers worden bijgeleverd. Indien u twee banden bestelt bedraagt deze prijs € 27,50.

Als hiervoor belangstelling hebt, kunt u dat per mail (abonnee@wsnp-periodiek.nl) laten weten.

Adverteren in Wsnp Periodiek

In Wsnp Periodiek kan geadverteerd worden. Voor een prijsopgave en nadere informatie over adverteren kunt U zich wenden tot het redactiesecretariaat.

Privacyverklaring

De privacyverklaring is hier te vinden.