Redactie

De redactie van Wsnp Periodiek bestaat uit vijf leden die – met uitzondering van Theo Pouw – tevens bestuurder zijn van de Stichting Kennisoverdracht Wsnp. Graag stellen wij ons hierbij aan U voor.

Geert Benedictus heeft een bewindvoerderskantoor in Garyp dat gespecialiseerd is in schuldsaneringen voor ondernemers en ex-ondernemers en voorts gericht is op de uitvoering van de Wsnp voor dezelfde doelgroep. Hij is ook zelf actief als Wsnp-bewindvoerder en publiceert met enige regelmaat over het wettelijke traject.
Telefoon overdag: 0511-522034

Margreet Teitler-van Bommel is in 2005 drie jaar werkzaam geweest als Wsnp-bewindvoerder. Sinds 2008 is zij tevens advocaat en curator in faillissementen. Per 1 oktober 2016 werkt zij bij het kantoor Kwartier Advocaten te Amsterdam.
Telefoon overdag: 020-3081138

Berend Engberts is lange tijd rechter-commissaris in insolventies bij de rechtbank Arnhem geweest. Hij was in die periode voorzitter van Recofa. Hij publiceert regelmatig over de Wsnp, is co-auteur van T&C Insolventierecht en de Groene Serie (Kluwer). Thans is hij raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Theo Pouw is docent Handels- en Ondernemingsrecht aan de Maastricht University. Hij is tevens auteur van onder meer Th. A. Pouw en J. Israel – Boom Basics Insolventierecht.

Arnoud Noordam is sinds 1991 advocaat te Amsterdam en treedt op als curator en bewindvoerder. Hij is in 2007 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit op het proefschrift ‘Schuldsanering en goede trouw’. Arnoud is co-auteur van SDU Commentaar Insolventierecht en doceert regelmatig over het wettelijke schuldsaneringstraject.
Telefoon overdag: 020-6898123

Lid van het bestuur van de Stichting Kennisoverdracht Wsnp

Nelly van den Berg heeft een bewindvoerderskantoor in Venray en is actief in het wettelijk traject als Wsnp-bewindvoerder en door haar lidmaatschap van de klankbordgroep van de Raad voor Rechtsbijstand te ‘s-Hertogenbosch. Tevens heeft zij de curatorenopleiding van de CPO te Nijmegen voltooid en is zij werkzaam als curator in faillissementen voor natuurlijke personen.
Telefoon overdag: 077-4633127